Deze website maakt gebruik van cookies om deze beter te laten werken en uw surfervaring te optimaliseren.


De podoloog behandelt huid- en nagelaandoeningen al dan niet door aanwezigheid van systemische aandoeningen (vb. Diabetes mellitus, reuma, vaatlijden, etc.). 
De behandeling kan gecombineerd worden met anderen technieken om een herverdeling van de druk te verkrijgen. 
Je kan zowel preventief bij een podoloog terecht, alsook wanneer er zich reeds problemen vormen.
Vbn. 


 • Orthoplastie – silicone orthesen:
  Wordt op maat van de patiënt gemaakt om een bepaald deel van de voet te ontlasten en/of te corrigeren.

 • Orthonyxie – nagelbeugel:
  Op maat gemaakte beugel om de kromming van de nagel te wijzigen, vb. bij een ingroeiende teennagel.

 
Diabetes patiënten kunnen, in het kader van hun diabetes, beroep doen op een terugbetaling. 
Momenteel is dit 2x/jaar vergoed. 
In functie van deze terugbetaling breng je naast je diabetespas ook een voorschrift van de huisarts of endocrinoloog mee waarop de risicogroep vermeld staat. Alsook of je al dan niet aangesloten bent bij het zorgtraject diabetes.
Indien je dit voorschrift niet kan voorleggen kan er geen bewijs van verstrekte zorg meegegeven worden.

Daarnaast voorzien enkele mutualiteiten een terugbetaling;
5 euro per sessie indien je tot een risicogroep (diabetes/handicap) behoort, met een maximum van 20 euro per jaar.
- Liberale Mutualiteit: Per kalenderjaar worden er 8 behandelingen vergoed aan € 6,25 per behandeling.
- De Voorzorg: Je ontvangt een terugbetaling van 5 euro per consultatie voor maximaal vier consultaties per kalenderjaar voor voetverzorging bij een pedicure.
- Partena:een tegemoetkoming van 5 euro per sessie, met een maximum van 6 sessies per jaar.
Wie jonger is dan 65 jaar, moet een medisch voorschrift voorleggen. Het medische voorschrift moet 12 maanden geldig zijn. Diabetespatiënten met een zorgmodel of een zorgtraject krijgen een terugbetaling van 5 euro per consultatie voor 6 consultaties per kalenderjaar.
- Onafhankelijk Ziekenfonds: betaalt een tegemoetkoming van € 2,50 per sessie, tot 8 beurten per persoon per kalenderjaar, dit voordeel is enkel voor personen van 65 jaar of ouder.

 • Instrumenteel1_web
 • Instrumenteel2_web
 • Instrumenteel3_web
 • Instrumenteel4_web


De zolen worden individueel, op maat gemaakt door deze systematisch te ontwerpen, vervaardigen en indien nodig aan te passen om zo aan de noden van de patiënt te voldoen.
De podologische zolen die worden vervaardigd bevatten steeds een individuele correctie/ontlasting afhankelijk van de klacht en onderzoeksresultaten van de patiënt. 
Het doel van de zool is het totale stap- en looppatroon te normaliseren in functie van de mogelijkheden van de patiënt. 
Vaak ligt een statiek- of gangafwijking aan de basis van een overbelastingletsel, door het re-aligneren van het onderste lidmaat beogen we een veranderde stand/werking van spieren en pezen. Zo zullen de klachten verbeteren of verdwijnen.
Podologische zolen worden tot op heden nog niet terugbetaald door het RIZIV.
Er zijn echter wel verscheidene mutualiteiten die een terugbetaling voorzien;
- Partena voorziet een tegemoetkoming van 25€ per zool (50€ per paar)
- Liberale mutualiteit voorziet een tegemoetkoming van 30€ per paar zolen, mits voorschrift van een geneesheer (huisarts/specialist) 

 

 • Zooltherapie1_web
 • Zooltherapie2_web
 • Zooltherapie3_web


Verscheidene klachten ontstaan door onwetendheid/ een gebrek aan informatie bij de patiënt. Zoals vb. foutief passende schoenen. 
Bij de verscheidene facetten waarin de podoloog werkt wordt steeds advies – voorlichting en educatie gegeven aan de patiënt om een zo positief mogelijk resultaat te bekomen.